www.dubbeltien.nl

DUBBELTIEN is een firma voor de productie van medisch-wetenschappelijke artikelen en rapporten in het bijzonder op cardiovasculair gebied. De firma verzorgt PowerPoint presentaties over nieuwe ontwikkelingen in cardiovasculaire therapie en produceert interactieve lesprogramma's over ECG's, auscultatie van hart en longen en casuïstiek.

Directie: Drs C.K.T. Siauw, Dr J.J.Schipperheijn

Adres: Frederik Hendrikplein 39, 2582 AZ 's-Gravenhage.

E-mail: J.J.Schipperheijn@dubbeltien.nl